Czy należy bać się MVP?

Czy należy bać się MVP?

W Yellows praktykujemy i sugerujemy inwestorom i właścicielom startupów podejście MVP (Minimum Viable Product). To popularne podejście w projektach IT polega na stworzeniu podstawowej wersji produktu z minimalnym niezbędnym zestawem funkcji, aby zadowolić wczesnych użytkowników i przetestować rynek. Na pytanie „dlaczego?” lub „co będę z tego mieć?”, wymieniamy kilka korzyści płynących ze stosowania podejścia MVP: 

  • Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek: koncentrując się na najważniejszych funkcjach, zespół programistów może szybko wypuścić MVP, co umożliwi przetestowanie produktu na rynku i zebranie opinii przed zainwestowaniem większych zasobów w jego rozwój. 
  • Opłacalność: Budowa MVP wymaga mniej czasu i zasobów, co skutkuje niższymi kosztami niż opracowanie produktu na pełną skalę. To sprawia, że jest to idealne podejście dla startupów i firm o ograniczonych budżetach. 
  • Wczesna informacja zwrotna: MVP są udostępniane małej grupie wczesnych użytkowników, którzy przekazują cenne uwagi na temat użyteczności, funkcjonalności i funkcji produktu. Te informacje zwrotne można wykorzystać do ulepszenia produktu i ustalenia priorytetów przyszłych prac rozwojowych. 
  • Ograniczone ryzyko: Testując produkt na rynku na wczesnym etapie, firmy mogą zidentyfikować potencjalne problemy i je rozwiązać, zanim zainwestują więcej. Pomaga to zmniejszyć ryzyko powstania produktu, który nie odpowiada potrzebom klientów lub jest nierentowny. 
  • Rozwój iteracyjny: podejście MVP obejmuje ciągłe doskonalenie i iteracje w oparciu o opinie klientów. Pomaga to zapewnić, że produkt końcowy spełnia potrzeby odbiorców docelowych. 

Podsumowując, podejście MVP umożliwia firmom szybkie i efektywne kosztowo  opracowanie i testowanie produktu w warunkach ograniczonego ryzyka. Jednocześnie zapewnia cenne informacje zwrotne na potrzeby iteracyjnego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na krótkie spotkanie z naszymi konsultantami. 

autor: Dariusz Kalbarczyk

Ostatnie artykuły

Jak Software House i Klient mogą wspólnie osiągnąć sukces?

Jak Software House i Klient mogą wspólnie osiągnąć sukces?

Jak budować partnerskie relacje w branży IT?

Zobacz więcej
Czy sztuczna inteligencja zastąpi "klasycznego Juniora"?

Czy sztuczna inteligencja zastąpi "klasycznego Juniora"?

Czy raczej Junior wykorzysta AI do szybkiego podniesienia swoich umiejętności zawodowych?

Zobacz więcej
Efektywna praca zdalna

Efektywna praca zdalna

Jak zarządzić zdalnym lub rozproszonym zespołem Scrumowym tak aby efektywność projektów była zadowalająca?

Zobacz więcej
Skontaktuj się z nami i... Opowiedz nam więcej o
swoim projekcie